مشعل سوزان

تهران جوان ارائه دهنده طیف وسیعی از سیستم های مشعل سوزان شامل

مطابق با مشخصات فنی کارفرما و شرایط سایت می باشد.

با استفاده از تکنولوژی Velocity Seal ، سیستم های ارائه شده توسط شرکت تهران جوان دارای ویژگی های زیر می باشد:

  • عدم وجود قسمت های متحرک
  • عدم امکان احتراق داخل تیپ
  • عدم وجود مشکلات مربوط به عایق نسوز
  • عدم وجود بار سازه ای اضافی
  • عدم نیاز به تعمیر و نگهداری