تکنولوژی CFD

مشعل های سوزان تجهیزاتی هستند که به منظور دفع ایمن گازهای هیدروکربن پسماند صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی به روش سوزاندن طراحی می شوند. همواره نسبت به کارآیی مشعل های سوزان و آلایندگی گازهای حاصله عدم قطعیت قابل توجهی وجود دارد.

CFD (دینامیک سیالات محاسباتی) ابزاری عددی برای تجزیه و تحلیل جریانات پیچیده سیال، انتقال حرارت و واکنش های شیمیایی مانند فرآیند احتراق می باشد.  CFD بر پایه راه حل های عددی انتقال جرم، انرژی، تکانه و …  (در کنار روش های تجربی و تئوری) تحلیلی از مسائل دینامیک سیالات در اختیار می گذارد.

صنایع شیمیایی و هیدروکربنی از CFD به عنوان ابزاری مطمئن برای مدلسازی در طراحی تجهیزات استفاده می کنند. شرکت تهران جوان با بهره گیری از این تکنولوژی پیشرفته در کنار تجربیات گسترده ای که در زمینه ساخت تجهیزات احتراقی دارد، کارآیی بهینه مشعل های ارائه شده را تضمین نموده و رفتار شعله و واکنش های ممکن تحت تاثیر شرایط مختلف آب و هوایی، وزش باد، نوع سوخت، جریان و فشار سیال را با دقت بالایی شبیه سازی می نماید.