محصولات و خدمات در یک نگاه

دستگاه تزریق
مواد شیمیایی
این دستگاه ها جهت تزریق مواد شیمیایی به مخازن و لوله های تحت فشار می باشد.
دستگاههای
آب صنعتی
شامل دستگاه های آب آشامیدنی، اسمز معکوس و فاضلاب های بهداشتی می باشد.
سیستم مشعل
سوزان
و احتراق
این سیسستم ها شامل مشعل سوزان، زباله سوز و اکسید کننده حرارتی و برنر می باشد.
فیلتر و
تفکیک کننده ها
شامل فیلتر های آمین، صافی ها (استرینر)، تفکیک کننده های چند فازی، کوالسر و نشت بند گاز خشک می باشد.
مخازن
تحت فشار
شامل دستگاه های فرستنده و دریافت توپک و همچنین مخازن تحت فشار می باشد.
تجهیزات
فرایندی
شامل دستگاه های نمک زدا و نم زدا، توزیع کننده تست و تولید نفت، نازل تزریق، درب بازدید ایمنی می باشد.
همزن
(میکسر)
شامل همزن های متحرک ( Agitators) و همزن های ثابت می باشد
خدمات
شامل تأمین کالا (از قبیل انواع پمپ ها) و تعمیرات قطعات یدکی می باشد.

دسترسی سریع به کاتالوگ های شرکت