دستگاه تزریق مواد شیمیایی

سیستم های تزریق مواد شیمیایی معمولا شامل مخازن تکی ، چندبخشی و یا حتی مخازن تحت فشار جهت ذخیره انواع مواد شیمیایی مختلف می باشد که توسط پمپ های رفت و برگشتی دوزینگ ، در نقاط مورد نظر فرآیند به میزان قابل تنظیم به خطوط انتقال تزریق می گردد. تنظیم جریان  هم به صورت دستی و هم به صورت کنترل از راه دور امکان پذیر بوده و با استفاده از لوازم ابزار دقیق ، از صحت عملکرد سیستم ، اطمینان حاصل می گردد.