مخزن تحت فشار

تهران جوان ارائه دهنده محدوده وسیعی از انواع مخازن تحت فشار می باشد که هر یک با توجه به درخواست کارفرما و الزامات استاندارد بطور منحصربفرد، جهت کاربرد های خشکی و دریایی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی طراحی می گردند. فرآیند طراحی و ساخت با استفاده از ابزار، تجهیزات، مواد اولیه و دانش به روز صورت پذیرفته و همچنین محصولات ساخته شده مراحلی از کنترل کیفی داخلی را جهت عرضه با بالاترین کیفیت پشت سر میگذارند.