دستگاه فرستنده و گیرنده توپک

دستگاه فرستنده و گیرنده توپک دستگاهی است که از یک محفظه تحت فشار برای شلیک توپک از طریق خط لوله برای انجام عملکردهای مختلف از جمله تمیز کردن ، نظارت و نگهداری بدون توقف جریان محصول در خطوط لوله استفاده می­شود. این عملیات صرفا به پاکسازی و بازرسی از خطوط لوله محدود نمی­شود.

تهران جوان قادر به طراحی، مهندسی و ساخت این دستگاه به صورت سفارشی وطبق استانداردهای صنعتی و محیط زیست کارفرما با سهولت کارکرد و طول عمرزیاد در سرویس دهی می باشد.