صافی (استرینر)

از آن جایی که حذف ناخالصی ها ، حین تولید ، از اهمیت بالایی در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی برخوردار است، استفاده از استرینرها برای فرآیند فیلتراسیون نفت و گاز طبیعی بسیار حائز اهمیت می باشد.

از استرینرها به منظور به دام انداختن ذرات و آلاینده های جامد موجود در سیال و جلوگیری از پیشروی و حضور آن ها درون سیستم استفاده می شود. طراحی مناسب استرینر از تخریب سایر قسمت های سیستم از جمله موتور، پمپ ، نازل ها و مبدل های حرارتی جلوگیری می نماید ، که این امر منجر به کاهش هزینه های مربوط به تعمیرات و افزایش عمر تجهیزات می شود.

شرکت تهران جوان انواع مختلفی از استرینرها از جمله  T-Type ,Y-Typeو Basket Type  را ارائه می نماید.