کوالسر

فیلتر های تفکیک کننده عمودی و دو مخزنی های افقی برای ظرفیت های بالای گاز و حذف بهینه جامد/ مایع طراحی می شوند.

تهران جوان از کارتریج های مخصوص و DP Vane های با ظرفیت بالا برای به حداقل رساندن قطر فیلتر استفاده می نماید و ارائه دهنده کوالسرهای استانداردی است که میتوانند بصورت دوره ای تعویض شوند یا تمیز شده و مجددا مورد استفاده قرار گیرند.

ویژگی های کوالسرهای تولیدی عبارتند از:

  • ظرفیت بالا
  • هزینه نگهداری پایین
  • بازدهی بالا
  • حذف نقطه بحرانی کوالسر در فرآیند
  • عدم گرفتگی  DP Vane