آب صنعتی

 تهران جوان در راستای تجربیات ارزشمند خود در حوزه تصفیه آب خدمات ذیل را ارائه می نماید:

1- سیستم های آب شیرین کن دریا با ظرفیت های گوناگون به روش های SWRO و MED

2- سیستم های تصفیه آب های لب شور جهت به روش BWRO

3- سیستم های تصفیه آب دمین (Demineralized Water) به روش های RO چند مرحله ای و تبادل یونی Ion Exchange

4- سیستم های فیلتراسیون (شنی، کربنی و UF)

آب تصفیه شده توسط کلیه تجهیزات ذکر شده  ، بنا بر درخواست کارفرما  ، قابلیت استفاده در مصارف آب شرب ، کشاورزی و صنعتتولیدی از کلیه تجهیزات مورد اشاره بسته به درخواست کارفرما می تواند به هر یک از مصارف شرب، کشاورزی و صنعت را برسد.

تهران جوان قادر به طراحی و اجرای دستگاه های مختلف در جهت تولید آب تصفیه شده با بهترین کیفیت با قابلیت استفاده در کلیه صنایع جهت مصارف دارویی و همچنین قابل استفاده در بویلر ها می باشد.