سیستم های جداساز نفت از آب

در صنایع مختلف نظیر نفت ، گاز ، پتروشیمی و غذایی و هرگونه صنعتی که با مشکل وجود نفت، روغن و یا چربی در پساب خود روبروست،ب ه منظور پالایش و جداسازی آب یا پساب از تجهیزاتی مانند CPI ، API و Dissolved Air Floatation (DAF) استفاده می شود.

برای رسیدن کیفیت پساب به استانداردهای زیست محیطی جهت کاهش و حذف غلظت روغن و چربی (10 میلی گرم در لیتر) ، تجهیزات API و CPI باید به صورت سری با تجهیز DAF مورد استفاده قرار گیرند تا به بهترین راندمان حذف برسند.

تهران جوان با تکیه بر دانش به روز و تجربیات موفق خود می تواند این تجهیزات را با بهترین کیفیت و قیمت قابل رقابت ارائه نماید.