همزن متحرک

در صنایع نفتی از مرحله استخراج تا انقال فرآورده های نفتی ، مخلوط کردن مایعات با یکدیگر و یا گازها امری غیر قابل اجتناب می باشد. طراحی انواع میکسرها بر اساس نیاز مشتری حهت رسیدن به ترکیب مورد نیاز در هر فرایندی از توانائیهای این شرکت می باشد. بیشتر قطعات استفاده شده در ساخت میکسرهای این شرکت با توجه به نیاز کارفرما ، قابل ارائه با هر نوع متریالی از جمله فولاد با پوششهای مختلف و سایر آلیاژهای خاص ، مطابق با استانداردهای موجود طراحی ، ساخت و مونتاژ می شود.

در ذیل به برخی از مدل های مختلف میکسرهای قابل ارائه توسط تهران جوان اشاره شده است: 

  • Top Entry Mixer
  • Side Entry Mixer ( belt and gear drive type)
  • Walnut Shell Filter Mixer
  • Heavy Duty Mixer