همزن ثابت

همزن های استاتیک نه تنها برای اختلاط بهینه بلکه برای واکنش های فرآیندی نیز مورد استفاده قرار میگیرند. جریان سیال درون لوله تا حدی منجر به اختلاط می گردد، لکن در اکثر مواقع  جهت دستیابی به مخلوط بهینه، طول بسیار زیادی مورد نیاز می باشد که به هیچ وجه قابل توجیه نخواهد بود. درحالیکه استفاده از همزن استاتیک بطور چشمگیری اختلاط یا واکنش درون لوله را سرعت می بخشد.

تهران جوان با استفاده از مکانیزم های مهندسی شده بخصوصی که درون خط لوله قرار میگیرند، ارائه دهنده همزن های استاتیکی می باشد که به دلیل عدم وجود پره های متحرک و در نتیجه عدم نیاز به نیروی برق بسیار مقرون به صرفه اند.

  • اختلاط مداوم
  • عدم وجود قطعات متحرک
  • عدم وجود هزینه های تعمیر و نگهداری
  • عدم وجود آلودگی صوتی
  • عدم نیاز به منبع انرژی
  • نصب سریع و آسان