مشعل صنعتی

در صنایع شیمیایی، احتراق توسط مشعل های صنعتی امری بسیار حساس می باشد. مشعل های صنعتی شامل تجهیزاتی جهت اختلاط بهینه سوخت و هوا و همچنین حفظ ثبات شعله بوده که ساخت و طراحی آنها مستلزم دقت بسیار بالایی است.

شرکت تهران جوان توانایی ساخت انواع مشعل های صنعتی جهت رفع نیازهای کارفرمایان صنایع مختلف را داشته و در این راستا رضایت کارفرمایان مختلف را در سوابق کاری خود دارا می باشد.