زباله سوز و اکسیدکننده حرارتی

امروزه در سراسر جهان، سوزاندن به عنوان برترین روش دفع پسماندهای سمی و غیر سمی شناخته می شود. شرکت تهران جوان ارائه دهنده خطوط کامل زباله سوزهای مایع و فوم و همچنین اکسید کننده های حرارتی گاز جهت دفع ایمن و مستقیم جریان های زائد از جمله Tail Gas، گازهای اسیدی، بخار BTEX، هیدروکربن های کلر، گازها و مایعات پسماند می باشد.

به علت دمای بالای پسماندسوزی، شرکت تهران جوان جهت کاهش هزینه های فرآیندی از سیستم بازیابی حرارتی جهت تولید بخار مصرفی در سایر واحدهای فرآیندی استفاده می نماید.

  • مشعل های کمکی
  • محفظه احتراق عایق کاری شده توسط نسوز
  • برج تخلیه
  • سیستم کنترل